а

Активности

Комисија Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење урођених болести метаболизма је на електронској седници, одржаној 24. јануара 2020. године, донела одлуку о започињању лечења девојчице, која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије, леком „Спинраза“.

Према даљим информацијама, ради што ранијег започињања терапије, девојчица ће бити пребачена на Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, док Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине не обезбеди формалне и техничке услове за набавку и примену наведеног лека.

Одлука о започињању лечења је донета 7 дана након што је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Републичког фонда за здравствено осигурање, по сопственој иницијативи, а на основу сазнања добијених из медија да девојчица из Црвенке, која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије (СМА), од априла 2019. године лежи на Одељењу интензивне неге Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и још увек није ушла у програм за добијање лека, који зауставља прогресију ове ретке и тешке болести.

b_280_0_16777215_00_images_b_300_0_16777215_00_images_20200123_CSRTrstenik.jpegЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић посетила је данас са сарадницима Центар за социјални рад у Трстенику. Ово је њена прва посета установи социјалне заштите, а са директором Драгојлом Минићем и са запосленима у центру је разговарала о условима рада, као и о степену остваривања права грађана у области социјалне заштите. Посебан акценат је стављен на остваривање права детета и заштиту жена од насиља.

Проблем недовољног броја стручних радника у центрима за социјални рад, са којим се већ годинама ове установе суочавају, предмет је рада Заштитника грађана већ годинама, истакла је Јелена Стојановић и додала да је евидентно да хронични недостатак запослених у центрима за социјални рад угрожава пружање услуга социјалне и породичноправне заштите.

Стојановић је истакла да Заштитник грађана од увођења економских мера штедње 2014. године непрестано указује да је ограничавање запошљавања у јавном сектору извршено линеарно, без претходне процене утицаја ограничења на грађане, нарочито оне у осетљивом положају. Она је посебно указала да је у новембру 2018. године упућен низ препорука органима власти, између осталог и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству финансија, управо због неадекватног броја стручних радника у центрима за социјални рад који онемогућава или значајно отежава спровођење стручних поступака у случајевима насиља над женама и насиља, злостављања и занемаривања деце. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обратило се, у складу са препорукама Заштитника грађана, захтевом за додатно запошљавање, али број запослених и даље је испод потребног. Законом о буџетском систему одржана је забрана запошљавања у јавном сектору и у 2020. години.

b_280_0_16777215_00_images_20200120_Sastanak.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницама састала се данас са представницима Мреже организација за децу Србије. Она је на састанку предочила активности Заштитника грађана које се актуелно спроводе у области права детета, као и оквирни план за 2020.годину и истовремено указала на потребу чвршће сарадње Заштитника грађана са организацијама које се баве остваривањем и промоцијом права детета.

Заштитник грађана већ је покренуо више поступака контроле у вези са недавним случајевима сексуалног насиља над децом, са циљем да испита поступање органа власти у односу на децу жртве, а нарочито да ли су деца била изложена вишеструкој трауматизацији, рекла је Стојановић и додала да ће и будуће активности Заштитника грађана бити усмерене ка јачању обавеза органа власти да децу жртве насиља, злостављања и занемаривања у највећој могућој мери заштите од секундарне трауматизације. Ово се односи и на органе у чијој је надлежности спровођење и надзор над спровођењем медијских закона и подзаконских прописа, јер неадекватно медијско извештавање о сексуалном насиљу над децом наноси штету не само детету жртви већ сваком детету које се са таквим садржајем упозна. Стога ће Заштитник грађана, поред других активности, у сарадњи са Дечјим културним центром, организовати и догађај посвећен праву детета на културу и информисаност као и на заштиту од штетних медијских садржаја, истакла је Стојановић. 

Директор Мреже организација за децу Србије Саша Стефановић, директорка Центра за права детета и чланица Управног одбора Мреже организација за децу Србије Јасмина Миковић и координаторка организације СОС Дечја села Јелена Танасијевић истакли су неке од кључних тема у којима виде простор за сарадњу са Заштитником грађана, као што су питања потврђивања Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета, усклађивање рада и родитељства, медијско извештавање о деци, заштита деце од секундарне виктимизације у судским поступцима и недостатак услуга за децу.

Заменица заштитника грађана и представници Мреже организација за децу Србије констатовали су да је будућа структурирана сарадња Мреже и Заштитника грађана нужност, у циљу боље синергије цивилног сектора и независне институције за заштиту права детета, која би обухватила не само редовне сусрете и размену информација, већ и тематске састанке, заједничке активности и едукације.

Након добијених сазнања из медија да девојчица из Црвенке која болује од најтежег облика спиналне мишићне атрофије (СМА), од априла 2019. године лежи на Одељењу интензивне неге Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду и још увек није ушла у програм за добијање лека „Спинраза“, који зауставља прогресију ове ретке и тешке болести, Заштитник грађана по сопственој иницијативи покреће поступак контроле законитости и правилности рада Републичког фонда за здравствено осигурање.

Према даљим наводима медија, лек „Спинраза“ је од јула 2018. године доступан у Србији и за сада га добија 28 пацијената, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а састанак лекарског конзилијума, који треба да одобри девојчици примену лека, се из непознатих разлога непрестано одлаже.

РФЗО-у је остављено 15 дана од дана пријема овог дописа да достави детаљне информације са релевантном документацијом које се односе на овај случај у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана.

Након информација, објављених у медијима 14. јануара, о томе да је непознати човек ушао у Основну школу „Уједињене нације“ на Цераку и позвао четири девојчице, ученице четвртог разреда, да их води у ресторан, Заштитник грађана је, ради прибављања потребних информација о случају, затражио од школе детаљан извештај.

С обзиром да постоји сумња да је у конкретном случају дошло до повреде права детета, а ради евентуалног покретања поступка контроле према надлежним органима, Заштитника грађана тражио је од школе да га детаљно информише о околностима под којима је непознати мушкарац ушао у простор школе и успоставио контакт са ученицама.

Школи је остављен рок од 15 дана, од дана пријема дописа, да достави тражене информације, у складу са одредбама Закона о Заштитнику грађана.

b_280_0_16777215_00_images_20191225_102226.jpgПомоћница генералног секретара Наташа Јовић, експерткиње Стручне службе Заштитника грађана у области права детета Данијела Радојевић, Гордана Илић, Јелена Селаковић и Милица Зарин и чланица Панела младих саветника Јана Миливојевић, одржале су данас радионицу са Ученичким парламентом ОШ "Јован Јовановић Змај" у Обреновцу. Радионица је одржана у оквиру активности Заштитника грађана и Панела младих саветника "Партиципација на делу". Циљ радионица је дефинисање конкретног проблема и потребе ученика ове школе и формулисање захтева Ученичког парламента ради решавања проблема и унапређења положаја ученика.

Ученички парламент је кроз радионицу обучен о начину на који се дефинише проблем и његове последице и формулишу циљ који се жели постићи и активности у ту сврху. Тридесет чланова Ученичког парламента је, уз подршку координаторке Парламента и представница Заштитника грађана и Панела младих саветника, разматрало различите потребе ученика. Ученици су препознали проблеме као што су постојање насиља, недовољно знање о комуникацијама, ненасилном понашању и превенцији насиља, недовољно адекватно организован школски простор и спортске активности, као и различите потребе ученика школе, као што су примера ради адекватан инвентар и опрема у школи, боља организација превоза ученика, уређење школског дворишта, кантина, заједнички простор унутар школског објекта, другачија организација мале матуре и других прослава. Ученички парламент посебно је истакао проблем недовољне сарадње између школа и ученика различитих школа у Обреновцу, због чега постоји мањак комуникације међу децом и младима, недовољна разноврсност наставних и ваннаставних активности, као и предрасуде и сукоби међу ученицима различитих школа. Ученици су препознали и потенцијал који међушколска сарадња ученика има, пре свега у развијању боље комуникације, толеранције и солидарности, као и разноврснијим методама у стицању знања и вештина.

b_280_0_16777215_00_images_20191225_102306.jpgУченички парламент је, кроз дискусију, одабрао за циљ у овој школској години успостављање интеракције ОШ "Јован Јовановић Змај" са другим школама у Обреновцу, кроз организацију заједничких радионица за ученике о различитим темама (комуникација, толеранција, превенција насиља, права ученика), заједничких спортских и хуманитарних активности и заједничких наставних и ваннаставних активности. Парламент је, уз подршку представника Заштитника грађана формулисао свој захтев, који ће у току другог полугодишта бити представљен доносиоцима одлука.

Активност "Партиципација на делу" наставиће се током 2020. године у више школа у Србији. Заштитник грађана има за циљ да овом активношћу допринесе јачању партиципације ученика и њиховом већем укључивању у процесе одлучивања у школама и заједницама, као и да кроз конкретне резултате партиципације деце подигне свест јавности о деци и младима као значајном ресурсу сваке заједнице и значају и улози партиципације деце и младих.

Заштитник грађана и Дечји културни центар договорили су данас активности усмерене на промоцију права деце и младих на културу, са циљем да допринесу унапређењу овог права детета. Активности, које ће обухватити округли сто и радионице са децом, усмерене су на јачање свести о токсичном утицају штетних садржаја по правилан развој детета и потреби планског и стратешког приступа доступности и промоцији културног садржаја који развија дететову креативност и потенцијале и подстиче усвајање и интегрисање основних људских вредности. Културни садржај је моћна образовна алатка и начин на који се стичу, граде и чувају вредносни стандарди једног друштва. Зато је кључно да се деци и младима у што већој мери поново приближи културни садржај, уз пуно уважавање карактеристика савремене генерације деце и младих и начина на који са светом остварују интеракцију. Од једнаког је значаја да се у највећој могућој мери спречава дистрибуција штетних, токсичних и деструктивних садржаја и вредности којима су деца и млади данас у изузетној мери изложени.

Радионице са децом које ће у фебруару 2020. године организовати Дечји културни центар и Заштитник грађана намењене су деци предшколског узраста. На радионицама ће се, кроз игру и креативно осмишљен садржај, промовисати право деце на културу. У плану су и креативне радионице за децу основношколског и средњошколског узраста које ће се одржати током 2020. године.

b_280_0_16777215_00_images_IMG_20191224_112141_2.jpgНа састанку који је данас одржан, помоћница генералног секретара Наташа Јовић и директор Дечјег културног центра мр Драган Марић са сарадницима сачинили су оквирни план активности са децом и одраслима у циљу промоције права деце и младих на културу и заштиту од штетног садржаја и разматрали могућности и модалитете дугорочније сарадње.