а

Активности

Помоћница генералног секретара Наташа Јовић и шефица кабинета Заштитника грађана Марија Подунавац учествују на редовној годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за децу која се одржава у Белфасту од 25. до 27. септембра.

b_280_0_16777215_00_images_20190927ENOC2.jpgТема овогодишње конференције су права детета у дигиталном окружењу, како са становишта заштите деце на интернету тако и са становишта промоције права детета на информацију, партиципацију, изражавање мишљења, удруживање и остваривање других права и слобода детета путем коришћења информационих технологија (ИТ). Значајан део конференције посвећен је партиципацији деце, преко Европске мреже младих саветника коју чине деца, и која су дала сопствену процену поштовања права детета у дигиталном окружењу, своје виђење ризика којима су изложена и своје ставове о томе на који начин се деци могу обезбедити знања и вештине за одговорно и безбедно коришћење ИТ. Нарочито је значајно то што деца указују да је пажња одраслих претежно усмерена на ризике по безбедност деце при коришћењу ИТ, а мање на користи које деца неспорно имају од информационих технологија.

b_280_0_16777215_00_images_20190927ENOC1.jpgПомоћница генералног секретара Наташа Јовић представила је искуства, достигнућа и изазове у Србији на радионици посвећеној заштитним мерама и стратешким документима у области заштите деце у дигиталном окружењу. Она је истакла да је Србија ратификовала све кључне међународне уговоре који су од значаја за заштиту деце у дигиталном окружењу, као и да има национални правни оквир који даје веома добру основу за успостављање и развијање механизама заштите деце у дигиталном окружењу. Јовић је указала да је Заштитник грађана током претходних 11 година рада посебну пажњу посветио заштити и промоцији права детета у дигиталном окружењу, упућујући значајан број препорука и законодавних иницијатива органима власти ради заштите и унапређења права детета на онлајн безбедност, приватност, изражавање и партиципацију, као и кроз рад са Панелом младих саветника и ученичким парламентима. Део излагања био је посвећен Стратегији за борбу против високотехнолошког криминала која је обухватила не само проблем кривичних дела коришћењем ИТ, већ и аспекте који се односе на безбедно коришћење интернета од стране деце и развој њихових знања и вештина о одговорном и безбедном коришћењу ИТ. Јовић је истакла да је један од кључних изазова у Србији насиље путем ИТ, као и да је оно продужетак „офлајн“ насиља над и међу децом које је и даље веома раширено.

Генерална скупштина Европске мреже омбудсмана за децу ће на седници која ће се одржати 27. септембра и у којој ће учествовати представнице Заштитника грађана, разматрати ради усвајања Став Европске мреже омбудсмана за децу о правима детета у дигиталном окружењу, у чијој је изради Заштитник грађана учествовао, као и Став Европске мреже о забрани лишења деце слободе због имиграционог статуса, који је израдила Радна група ENOC, чија је чланица била и представница Заштитника грађана.

Генерална скупштина ће разматрати и документ којим се успостављају стандарди рада ENOC са и за децу, чију израду и усвајање Заштитник грађана посебно подржава налазећи да је успостављање стандарда рада неопходан механизам како би се обезбедило поштовање највиших међународних и општеприхваћених стандарда у остваривању, заштити и унапређењу права детета.

b_280_0_16777215_00_images_20190625_Panel.jpgЗаштитник грађана у периоду од 24. до 26. јуна одржава обуку члановима Панела младих саветника, посвећену партиципацији деце. Овогодишња обука има за циљ учење деце вештинама како да формулишу и представе конкретне идеје за решавање проблема које имају, као и унапређење положаја деце.

Током обуке деца ће научити како да прецизно дефинишу проблем и последице које тај проблем носи по њих, циљеве и промене које треба да се остваре како би се проблем решио и активности које доводе до жељених промена.

b_280_0_16777215_00_images_20190624_Panel2.jpgПосебан аспект обуке је „стављање идеје на папир“, односно формулисање предлога деце за решење проблема и како да своју идеју представе доносиоцима одлука.

Обуку ће, у новој школској години, пратити конкретне активности Панела, са одабраним групама деце у локалним заједницама. Уз подршку Заштитника грађана формулисаће се конкретни предлози деце за решавање одређених проблема деце, као и подношење тих предлога одговарајућим доносиоцима одлука.

Помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић учествује у дводневном семинару Европске мреже омбудсмана за децу, који се одржава у Манчестеру 9. и 10. маја. Семинар је посвећен овогодишњој теми Европске мреже – дигиталним правима деце.

У сусрет тридесетогодишњици Конвенције о правима детета и интернета, Европска мрежа омбудсмана за децу припрема документ којим ће обухватити кључне аспекте дигиталних права деце и потреба да се интензивирају напори на обезбеђивању и заштити права деце у дигиталном свету. Први нацрт документа биће представљен учесницима у циљу размене мишљења о његовом садржају и унапређењу текста.

Посебан аспект дводневног рада је интеракција са децом, која ће представити своје виђење равнотеже између доступности и заштите од ризика, између заштите и партиципације и дати своје предлоге који ће бити уграђени у документ Европске мреже омбудсмана за децу.

Заштитник грађана позива девојчице и дечаке узраста од 13 до 15 година са пребивалиштем на територији Републике Србије да се пријаве за учешће у Панелу младих саветника Заштитника грађана. Чланство у Панелу младих саветника обнавља се у 2019. години новим члановима основношколског узраста и тим поводом Заштитник грађана упућује деци – ученицима шестог и седмог разреда у школској 2018./2019. години Јавни позив, који ће бити отворен од 07.05.2019. године до 31.05.2019. године. Јавни позив биће објављен на интернет странама Заштитника грађана и упућен свим основним школама у Србији и свим установама социјалне заштите у којима бораве деца.

Панел младих саветника Заштитника грађана постоји од 2010. године и чини га тридесеторо деце и младих из свих региона Републике Србије, који се бирају Јавним позивом на период од две године. Панел представља облик трајног учешћа деце у раду Заштитника грађана и његова основна улога је да пренесе Заштитнику грађана теме које су важне деци и младима, да укаже на проблеме са којима се деца сусрећу, да представи ставове, идеје и предлоге деце и покрене питања која су од значаја за побољшање положаја деце и младих у Србији. Број младих саветника је сталан, а нови чланови се бирају периодично или по потреби.

Чланови Панела ће бити изабрани по следећим принципима: сразмерна регионална заступљеност, једнак број дечака и девојчица и заступљеност деце из осетљивих друштвених група.

b_280_0_16777215_00_images_20190329_Skol.jpgТоком посете београдским основним школама „Алекса Шантић“ и „НХ Синиша Николајевић“, представнице Сектора за права детета, родну равноправност и права особа са инвалидитетом Заштитника грађана разговарале су са ученицима о њиховим правима и међународним и домаћим документима у којима су прописане обавезе државе у области права детета, механизмима заштите права детета и ученика и улози коју у том систему има институција републичког Заштитника грађана. Такође су указале на значај Панела младих саветника у промовисању права детета на партиципацију, а представник Панела младих саветника упознао је ученике са досадашњим активностима овог сталног тела Заштитника грађана и на свој начин, у интерактивној вршњачкој едукацији, разменио знања и искуства о правима детета.

У институцији Заштитника грађана одржан је други састанак Панела младих саветника, посвећен теми насиља. У првом делу састанка, помоћница Генералног секретара за права детета Наташа Јовић са сарадницима одржала је уводно предавање о препознавању насиља и његовим облицима, након чега је одржана прва радионица током које су деца и млади износили своје ставове и мишљења о начинима заштите деце од свих облика насиља и о начинима на који се могу мерити достигнућа у овој области.

b_280_0_16777215_00_images_20190308panelmladih.jpgДруга радионица посвећена је механизмима превенције и заштите од опојних дрога и других штетних супстанци и начинима на које се заштита деце може унапредити.

Радионице се одржавају у оквиру глобалног пројекта Global Child, у оквиру консултативног процеса са децом током припреме индикатора за праћење примене Конвенције о правима детета.

 

Заштитник грађана оценио је у мишљењу упућеном Комесаријату за избеглице и миграције, Градском центру за социјални рад Београд, Центру за социјални рад Ниш, Министарству унутрашњих послова и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, да су органи власти поступали и поступају законито, правилно и у  складу са најбољим интересима деце, у случају прихвата А.А. и њено четворо деце који су одлукама белгијских власти враћени из Белгије у Републику Србију. Налазећи да постоји простор за унапређење положаја породица, а нарочито деце, Заштитник грађана је указао Комесаријату за избеглице и миграције да је целисходно да предузме активности, у сарадњи са другим органима, радиу обезбеђења благовремене сарадње и комуникације домаћих и страних органа у циљу адекватног организовања прихвата грађана у осетљивом положају, посебно жена и деце и успостављања процедура међусобне сарадње и комуникације у процесу прихвата и збрињавања деце и грађана у осетљивом положају.

Имајући у виду осетљив положај мајке и деце који су враћени у Републичку Србију, Заштитник грађана дао је превентивне препоруке Центру за социјални рад Ниш, Министарству унутрашњих послова и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, да предузму мере на обезбеђивању уписа деце у матичне књиге, прибављању одговарајућих докумената, уписа деце у школу и подршке ради учења српског језика.