а

Активности

b_280_0_16777215_00_images_20220412Deca1.jpg
Фото: Заштиник грађана

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић поздравила је данас будуће тренере летње школе Заштитника грађана „Сазнај своја прва“, која се одржава у оквиру пројекта „Деца деци – знајте своја права“ финансиран од стране Бугарске развојне помоћи. Тренинг ће у наредна три дана држати изабрани едукатори и запослени у Сектору за права детета у Заштитника грађана.

 

b_280_0_16777215_00_images_20220412Trening.jpgБудући тренери, панелисти младих саветника Заштитника грађана упознаће се и савладати вештине јавне комуникације односно јавног наступа, о изазовима и улози деце и младих у медијима, о насиљу на интернету, као и о садржају и суштини Конвенције о правима детета, како би на што успешнији начин обучили своје вршњаке о њиховим правима.

Тренинг се води уз поштовање принципа партиципације и стварање услова да се чује глас деце и младих који Заштитник грађана снажно промовише како би подстакли децу и младе да покрену питања која су значајна за побољшања њиховог положаја у Републици Србији.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда јер није обезбедио опрему за слепа и слабовида лица у виду звучних сигнала за прелажење преко улице након што је током реконструкције светлосне сигнализације на пешачким прелазима укинуо пешачки семафор.

По притужби мајке слабовидог детета из Београда да је реконструкцијом светлосне сигнализације на раскрсницама њеном детету онемогућено да се самостално креће, како се иначе раније кретало, јер су на великом броју раскрсница укинути семафори за пешаке, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада овог секретаријата.

Због потребе да се унапреди положај деце оштећеног вида и осигура њихова боља безбедност као учесника у саобраћају, Заштитник грађана сматра да Секретаријат за саобраћај мора осигурати исти ниво остваривања права лицима оштећеног вида која су пре ових реконструкција светлосне сигнализације могла самостално да се крећу јер су могла да виде светлосни сигнал на пешачком семафору који је био на разделном острву.

Из тих разлога, потребно је предузети све мере како би се обезбедило да на пешачким прелазима широких градских улица у Београду буде постављен звучни сигнал за безбедан прелазак улице. На овај начин би се заштита и безбедност осигурала не само деци, већ и одраслима оштећеног вида.

У препоруци за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи да градски секретаријат убудуће на свим пешачким прелазима на којима се укида пешачки семафор на разделном острву постави опрему за обележавање путева за кретање слепих и слабовидих лица у виду звучних сигнала за прелажење улице и да га о поступању по препоруци обавести у року од 30 дана.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија да је приватни вртић у који је уписано дете са тешкоћама у развоју раскинио уговор о његовом боравку у тој васпитној установи, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Секретаријата за образовање и дечију заштиту Градске управе Града Београда.

Заштитник грађана је из медија сазнао да се мајка детета обратила просветној инспекцији јер је приватни вртић једнострано раскинуо уговор „због немогућности капацитета установе да настави образовно-васпитни рад са дететом“ и да је то трећи вртић који искључује из активности ово дете са тешкоћама у развоју.

Надлежни секретаријат има рок од 15 дана да обавести Заштитника грађана о свим околностима и мерама које је предузео у вези са овим случајем.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о вршњачком насиљу у Техничкој школи „Буда Давидовић“ у Обреновцу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Заштитник грађана је из медија дошао до сазнања да су се двојица малолетних ученика те школе потукла 9. марта 2022. године у парку код Геронтолошког центра у Обреновцу, као и да је један ученик после туче послат у Дом здравља у Обреновцу а да се други ученик који је учествовао у тучи исписао из школе.

Заштитник грађана тражи да га ресорно министарство у року од 15 дана обавести о свим околностима везаним за наводе медија као и о мерама и активностима које су предузете у конкретном случају.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а поводом детаљних информација у медијима којима се указује на идентитет детета из Београда које је сексуално злостављано, покренуо поступке контроле правилности и законитости рада надлежних органа и апеловао на медије да у извештавању о оваквим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве.

„У медијима су објављене изјаве и имена родитеља, слика куће и наведени подаци могу открити идентитет детета. На овај начин се дете жртва додатно трауматизује и виктимизује што може утицати на њен процес опоравка. Поново апелујем на медије да приликом извештавању о оваквим осетљивим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана је покренуо поступке контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад у Београду, Регулаторног тела за електронске медије и Министарства културе и информисања.

Од Градског центра за социјални рад у Београду Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о околностима случаја, а од РЕМ-а и Министарства културе и информисања да покрену одговарајуће поступке како би утврдили да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и у вези са тим предузму мере из своје надлежности, те да га о томе обавесте у року од 15 дана.

b_280_0_16777215_00_images_stories_Zoran_Paali_foto.jpgЗаштитник грађана је данас по сопственој иницијативи, а поводом детаљних информација у медијима којима се указује на идентитет детета из Београда које је сексуално злостављано, покренуо поступке контроле правилности и законитости рада надлежних органа и апеловао на медије да у извештавању о оваквим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве.

„У медијима су објављене изјаве и имена родитеља, слика куће и наведени подаци могу открити идентитет детета. На овај начин се дете жртва додатно трауматизује и виктимизује што може утицати на њен процес опоравка. Поново апелујем на медије да приликом извештавању о оваквим осетљивим случајевима не објављују податке који могу да открију идентитет детета жртве“, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Заштитник грађана је покренуо поступке контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад у Београду, Регулаторног тела за електронске медије и Министарства културе и информисања.

Од Градског центра за социјални рад у Београду Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о околностима случаја, а од РЕМ-а и Министарства културе и информисања да покрену одговарајуће поступке како би утврдили да ли је овакво извештавање медија у складу са законом и у вези са тим предузму мере из своје надлежности, те да га о томе обавесте у року од 15 дана.

b_280_0_16777215_00_images_20220228Izvestaj.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана утврдио је да су мере забране кретања током ванредног стања узрокованог пандемијом заразног вируса ковид-19 негативно утицале на остваривање различитих права детета и да су негативан ефекат посебно имале на остваривање права деце са сметњама у развоју али и на њихов даљи психофизички развој.

У „Посебном извештају Заштитника грађана о утицају прописа и мера за спречавање ширења заразне болести ковид-19 на остваривање права детета“, који је представљен данас у Палати Србија, највише подложна кршењу током ванредног стања а и након његовог укидања била право на одржавање личних односа са родитељем са којим дете не живи и право на коришћење услуге социјалне заштите (дневни боравак).

Због немогућности коришћења услуге дневног боравка деца са сметњама у развоју су се повлачила у себе, а према изјавама родитеља уведене мере су имале негативне средњорочне и дугорочне ефекте по дете: спречавање развоја, трајан негативан ефекат, споро враћање у рутину и погоршање менталног развоја, показује Посебан извештај Заштитника грађана.

b_280_0_16777215_00_images_20220228Izjave.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана је у посебном извештају у препорукама за отклањање недостатака навео да пре усвајања сличних мера, доносиоци одлука треба да размотре могуће негативне утицаје на одређене категорије деце, али и да узму у обзир професионалне обавезе родитеља и у складу с тим обезбеде адекватну подршку деци са сметњама у развоју.

Такође, надлежни органи треба да у доношење сличних мера укључе и децу, родитеље и запослене у установама социјалне заштите, а надлежно министарство треба да обезбеди да запослени у дневним боравцима ураде индивидуалне планове подршке за децу у случају поновног ограничења кретања и да се рад у таквим околностима одвија путем онлајн платформи.

Опширније...