а

panel1Панел младих саветника Заштитника грађана дана био је 10. јуна 2015. године домаћин младим активистима Друштва за развој деце и младих „Отворени клуб“ и Савета деце Мреже организације за децу Србије „МОДС“. Тема састанка била је значај Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета.

Учесници су истакли да би ратификацијом овог Протокола, Република Србија надоградила мере које већ предузима на поштовању и заштити права деце, потврдила да је деци гарантовано остваривање свих права и истовремено омогућила да случајеве кршења њихових права решавају на међународном нивоу, уколико остваривање тих права није могуће решити на националном нивоу.

Протокол ће омогућити деци да изнесу свој случај пред Комитет за дечија права УН (сачињен од 18 независних стручњака за дечија права), да имају приступ жалбеном механизму прилагођеном специфичном праву у њиховом случају (који ће пружити конкретне препоруке држави у којој је настало кршење права) и да добију међународну потврду повреде права које су претрпели.

Опширније...

На Међународни дан људских права пре четири године основан је Панел младих саветника Заштитника грађана. Обележавајући овај дан, млади саветници биће данас домаћини деци и младима који су окупљена при другим органима и организацијама. Тема данашњег састанка је ширење партиципације деце и младих у питањима остваривања и заштите права детета. Деца и млади размениће своја искуства и указати УНИЦЕФ, који подржава њихово ангажовање, на приоритетне области за унапређење положаја деце и младих.

b_280_0_16777215_00_images_stories_mvi_4810_mov_000172926.jpgУ оквиру планираних активности Панела младих саветника Заштитника грађана за 2014. и 2015. годину, а које су посвећене деци која живе и раде на улици, током 18. и 19. новембра млади саветници су посетили Свратиште за децу и младе у Београду и обишли неколико места за која су постојала сазнања да на њима раде деца. Током боравка у Свратишту, дружили су се и играли са децом и кроз више креативних и забавних радионица разговарали са њима, упознавали са повредама права детета и ризицима са којима се ова деца свакодневно суочавају .

Због тешкоћа које Свратиште има у погледу финансирања програма намењених деци која су укључена у живот и рад на улици, броја запослених и волонтера, нажалост није било могуће реализовати одлазак деце корисника Свратишта на договорену бесплатну пројекцију филма „Trash“ у Tackwood.

Чланови Панела угостили су двоје успешних младих особа ромске националности, који су у својим животним причама представили све тешкоће на које наилазе деца ромске популације у остваривању својих права, како пред институцијама, тако и због искључености и дискриминације у својим срединама.

b_280_0_16777215_00_images_stories_mvi_4558_mov_000241371_2.jpg

Заштитник грађана током 2014. године спроводи различите активности у циљу сагледавања положаја деце која живе и раде на улици. Чланови и чланице Панела Аладин Салиховић, Андрија Крстић, Вељко Ристић, Ива Којић, Марија Лазаревић, Милица Ивановић, Милан Станић, Наташа Јеремић и Сандра Чолаковић су 6. и 7. новембра обишли места на улицама и насеље у Нишу где живе, бораве и раде деца.

Опширније...

b_280_0_16777215_00_images_stories_panel_sarajevo-11.14._n.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић, начелница Одељења за права детета Снежана Нешић и чланови Панела младих саветника Вељко Максимовић и Невена Манојловић учествовали су у Глобалној конференцији "Националне институције за заштиту људских права/права детета", одржаној у Сарајеву 03. и 04. 11. 2014. године, у организацији Save the Children International.

Поред младих саветника Заштитника грађана, у раду конференције учествовала су и деца сарадници организација "Отворени клуб" из Ниша, "Наша дјеца" из Сарајева, "Здраво да сте" из Бањалуке и "Центар за права детета" из Подгорице. Деца су направила и представила заједничку презентацију о томе како они виде степен остваривања права детета у региону, начин комуникације институција омбудсмана са децом и на који се начин остварује партиципација деце у раду омбудсмана. Деца су препоручила националним институцијама да на системски начин уреде партиципацију деце и да покажу већи степен поверења према деци која су "искуствени експерти" за сопствени положај.