а

Законске иницијативе

Заштитник грађана доставио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја Мишљење на текст Нацрта закона о уџбеницима.

Attachments:
Download this file (Misljenje.pdf)Мишљење

Заштитник грађана констатује да Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом унапређује положај жена које се баве пољопривредном делатношћу или које обављају послове ван радног односа у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, односно одсуства ради неге и посебне неге детета, као и да унапређује начин и поступак исплате накнаде зарада у односу на постојеће законско решење.

Истовремено, ради унапређења појединих решења садржаних у Нацрту, Заштитник грађана указује на потребу да се одређене одредбе измене, допуне, односно прецизирају, као што је ситуација када послодавац није извршавао своју обавезу уплате доприноса за социјално осигурање запосленог. Заштитник грађана у свом Мишљењу указује и да је потребно брисати ограничење које се односи на број деце која остварују право на дечји додатак, који не сме бити диктиран редоследом рођења и бројем деце у породици.

Заштитник грађана поздравља чињеницу да је Министарство уважило иницијативу коју је 03. 12. 2014. године Заштитник грађана упутио Влади Србије, а која се односи на услове за остваривање права на родитељски и дечји додатак и неусклађеност прописа са прописима у области образовања и васпитања.

 

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије Иницијативу за измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом

Заштитник грађана упутио је Влади Републике Србије  Иницијативу за усвајање Предлога закона о потврђивању Факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета о поступку достављања и разматрања представки.

Заштитник грађана сматра потребним да се уреде  услови, начин и поступак закључивања уговора између спортских организација/клубова и малолетних спортиста и успоставе механизми заштите најбољих интереса деце у процесу уговарања и заштите деце од искоришћавања

Заштитник грађана упутио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја Мишљење о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.

Заштитник грађана Саша Јанковић са сарадницима и представници удружења родитеља деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и тешко болесне деце којој је неопходна стална нега и помоћ предали су данас председнику Скупштине Србије Небојши Стефановићу предлоге закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.