а

Поступци контроле

Предшколска установa "Радосно детињство" из Новог Сада, супротно закону,  омогућила је у својим објактима предузећу "Минаква" из Новог Сада да оглашава и дели своје производе, утврдио је Заштитник грађанa

Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију одбио је захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица детету Ф.Н.Л. иако је дете у ранијем периоду остваривало идентично право, утврдио је Заштитник грађана.

Обе инстанце одлучивања, Центар за социјални рад Бачки Петровац и Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију доносили су, у периоду од 2011. до 2013. године, различите одлуке о остваривању права детета Ф.Н.Л., које су заснивали искључиво на налазима, мишљењима и оценама органа вештачења РФПИО - Дирекције Покрајинског фонда. Међутим, приликом последњег одлучивања, оба органа су занемарила значајне недостатке у поступцима вештачења и налазима, мишљењима и оценама органа вештачења, а на основу којих је и донета коначна одлука. То се посебно односи на налаз, мишљење и оцене комисије лекара које нису одговарајуће специјалности у односу на болест детета.

Опширније...

Бивша директорка ОШ „Краљ Петар Први“ пропустила је да упути на лекарски преглед наставника за кога је у два наврата примила информацију да је оболео од заразне, односно тешке болести и није обезбедила да се лекарском прегледу подвргну сви запослени у Школи, након сазнања да је један од запослених преносилац заразне болести, и тиме угрозила здравље већег броја ученика и запослених, утврдио је Заштитник грађана.

Иако не прописује обавезне периодичне здравствене прегледе запослених у установама образовања и васпитања, закон прописује да се њихова здравствена, физичка и психичка способност за рад са децом проверава током рада, остављајући руководиоцу установе - као најодговорнијој особи за безбедност деце док се у установи налазе - да определи када ће такав захтев запосленом поставити.

Опширније...

Предшколска установа "Бошко Буха" из Београда одбила је да деци са алергијом на протеине у млеку и јајима, током боравка у предшколској установи, обезбеди оброке у складу са њиховим специфичним потребама у исхрани, утврдио је Заштитник грађана. Секретаријат за образовање и дечју заштиту је пропустио да, коришћењем својих овлашћења, отклони пропуст на штету деце, налазећи да је став Предшколске установе оправдан, услед нејасних правних правила које уређују обавезе и одговорности у вези са исхраном деце.

Опширније...

Групи грађана ромске националности, њих 31 од чега 12 деце, након што су измештени из својих поплављених домова у неформалним насељима у мају 2014. године, нису на исти начин и у истом обиму и квалитету обезбеђени смештај и друге врсте помоћи и заштите као другим грађанима.

Овим грађанима, укључујући и децу, није пружена здравствена заштита и брига, социјална заштита нити друге услуге и подршка која је неопходна и која је пружана другим грађанима у стању посебне рањивости услед евакуације из поплављених домова, утврдио је Заштитник грађана.

Завод за унапређивање образовања и васпитања повукао је негативне стручне оцене о квалитету уџбеника искључиво на основу изјаве издавача да је извршио измене и допуне у уџбеницима и без провере да ли су пропусти заиста отклоњени. Истовремено, Национални просветни савет пропустио је да, по пријему негативних стручних оцена Завода поднесе Министарству просвете, науке и технолошког развоја предлог за доношење решења о повлачењу уџбеника из употребе, утврдио је Заштитник грађанa.

Деца не(радо) говоре о искуствима сексуалне злоупотребе, нарочито ако их доживљавају у породици и/или од познатих и блиских особа, те је стога кључна улога органа старатељства да у сваком случају сумње на овај тежак облик насиља над дететом у тесној сарадњи са одговарајућим органима, установама и организацијама, неодложно и доследно предузима своја овлашћења и стручне методе ради процењивања дететових искуства и њихових утицаја на  дететов развој, а потом и за опредељивање заштитних и рехабилитационих мера. Неодложност и хитност примене ових мера налаже чињеница да је у 70 – 85% случајева сексуални злостављач детета била особа коју дете познаје и којој верује, а која држећи дете у зависном и амбивалентном односу, може разним техникама манипулације утицати на дететове исказе и изјаве; због тога је проценат откривања сексуалног злостављања у детињству јако мали, указао је Заштитник грађана.

Опширније...