а

Поступци контроле

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице није предузела мере из својих надлежности према Карловачкој гимназији због незаконитог наплаћивања „ђачког динара“ родитељу и није обезбедила упис детета у Школу без плаћања овог издатка.

Полицијски службеници Полицијске станице Чукарица нису обавестили надлежно одељење Градског центра за социјални рад о могућој угрожености детета ниског календарског узраста, већ су такво обавештење послали месец и по дана касније, након што је на рад полицијских службеника поднета представка, утврдио је Заштитник грађана.

У одговору - извештају Полицијске станице Чукарице наведено је да је у потпуности поступљено по свим препорукама из утврђења Заштитника грађана како убудуће не би долазило до угрожавања права детета.

Министарство здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и здравствени систем уопште довели су неправилно у неједнак положај, зависно од дана рођења, децу стасалу за имунизацију или наставак имунизације против дифтерије, тетануса, великог кашља, дечје парализе и обољења изазваних хемофилусом инфлуенце тип б.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда и Градска управа за послове локалне самоуправе и опште управе града Крагујевца нису отклонили пропусте начињене током претходних година због нејасног поступка одређивања цене услуга у предшколским установама и утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности, које није било у сагласности са законом.

Иако су директорка и запослени у ОШ „Ђуро Стругар“ имали сазнања која указују на могућност да је наставник извршио насиље над учеником нижег календарског узраста, нико те информације није доставио Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ради прикупљања додатних информација и заштитних мера.

Опширније...

Клиничко - болнички центар Земун, након пријема и пружања здравствене услуге пацијенткињи без здравствене исправе, припадници ромске популације, покушао је да изврши наплату услуге који није у складу са законом,  утврдио је Заштитник грађана.

Предшколска установа "Пчелица" из Ниша одбија да прихвати уверења о здравственој способности деце која издају здравствене установе организоване у приватној својини, утврдио је Заштитник грађана