а

Препоруке

И поред сазнања о боравку деце у објектима који нису у складу са прописаним стандардима у Предшколској установи „Др Сима Милошевић“ и групама чији је број већи од прописаног, просветна инспекција није извршила потпун инспекцијски надзор, утврдила све битне чињенице, нити наложила и према директору ове васпитне установе предузела адекватне мере, утврдио је Заштитник грађана.

Органи Општине Бор, у периоду од 01. 10. 2012. године до 20. 02. 2015. године, утврђивали су учешће корисника у финансирању трошкова боравка детета у Предшколској установи „Бамби“ Бор супротно закону, тако што је родитељима/старатељима неосновано наплаћивана цена у износу од 45% од економске цене услуга предшколске установе у Бору, утврдио је Заштитник грађана.

Градска управа у Крушевцу није отклонила последице од обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколске установе у износима вишеструко већим од законом прописаних 20% од економске цене, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је примио велики број притужби родитеља деце и ученик на рад Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда (Секретаријат). Притужиоци су указивали да су њихова деца била изложена насиљу у установама образовања и васпитања, да установе нису предузеле мере заштите, а да просветна инспекција Секретаријата није правилно и потпуно утврдила чињенично стање.

Опширније...

Заштитник грађана је примио велики број притужби родитеља деце и ученик на рад Секретаријата за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда (Секретаријат). Притужиоци су указивали да су њихова деца била изложена насиљу у установама образовања и васпитања, да установе нису предузеле мере заштите, а да просветна инспекција Секретаријата није правилно и потпуно утврдила чињенично стање.

Опширније...

Заштитник грађана је утврдио да је Предшколска установа „Бошко Буха“ из Београда, супротно важећим прописима из области васпитања и образовања, одбила захтев за упис детета са сметњама у развоју у редован процес васпитања и образовања и тиме повредила право детета на квалитетно образовање.

Након сазнања о могућем насиљу над ученицом, образовна установа није поступила сходно Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, а активности које је предузела није прилагодила посебно озбиљном здравственом стању детета, утврдио је Заштитник грађана.