а

Поступци контроле

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није обезбедило услугу педагошког асистента деци којој је ова услуга потребна, у складу са законом и мишљењима интерресорних комисија, утврдио је Заштитник грађана

Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ из Београда не умањује новчани износ којим родитељи учествују у цени услуге предшколског васпитања и образовања за дете које, због целијаклије, не користи услуге исхране у предшколској установи. Заштитник грађана је утврдио и да Секретаријат за образовање и дечију заштиту града Београда не предузима мере из своје надлежности како би обезбедио умањење цене вртића за децу са целијаклијом која не користе исхрану у вртићу.

Медицинска школа и Прехрамбено-угоститељска школа у Чачку, Градска управа града Чачка и Министарство просвете, науке и технолошког развоја нису предузели мере из својих надлежности ради заштитe више ученика који су пријавили сексуално злостављање, злоупотребу и узнемиравање од стране наставника, утврдио је Заштитник грађана

Заштитник грађана је утврдио да органи општине Пријепоље нису омогућили услугу личног пратиоца детету са сметњама у развоју, као и да нису поступили у складу са мишљењима Интерресорне комисије

Органи града Лесковца повредили су права детета са сметњама у развоју на додатну помоћ и подршку у образовању тако што му нису обезбедили услугу личног пратиоца ни поред мишљења Интерресорне комисије.

Органи општине Владичин Хан нису успоставили услугу личног пратиоца детету са сметњама у развоју и нису поступили у складу са мишљењима Интерресорне комисије, утврдио је Заштитник грађана.