а

Поступци контроле

Градска управа града Београда начинила је пропусте у раду, јер није обезбедила малолетном детету услугу личног пратиоца чиме је повредила право детета на доступно и квалитетно образовање, утврдио је Заштитник грађана

Општина Пријепоље поступила је делимично по препорукама Заштитника грађана и обезбедила услугу личног пратиоца у конкретном случају. Заштитник грађана констатује да услуга личног пратиоца у овој општини није успостављена у целости, али је општина започела са предузимањем мера у циљу успостављања ове услуге сваком детету коме је она потребна.

Град Лесковац поступио  по препорукама Заштитника грађана и успоставио услугу личног пратиоца чиме је обезбедио пружање ове услуге деци којој је она потребна.

Општина Владичин Хан није поступила по препорукама Заштитника грађана, а ни на поновљени захтев Заштитнику грађана није доставила обавештење о разлозима непоступања. Због непоступања општине, није обезбеђена услуга лични пратилац за децу, за коју је надлежно тело – интерресорна комисија, утврдило да је потребна. О непоступању по препорукама, Заштитник грађана обавестио је надлежне органе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступило је по препорукама Заштитника грађана и отклонило пропуст начињен на штету ученице.