а

Поступци контроле

Препорука Заштитника грађана, Градској управи града Београда-Секретаријату за социјалну и дечију заштиту, због пропуста у раду који су довели до повреде права детета и породице

Препорука Заштитника грађана Центру за социјални рад К..., због пропуста у раду на штету права деце зајамчених Уставом Републике Србије, Конвенцијом о правима детета, домаћим законима и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања.

Препорука Заштитника грађана председнику  и одборницима Скупштине општине Житорађа

Препорука Министарству рада и социјалне политике, о потреби  упознавања руководиоца центара за социјални рад и институција које врше јавна овлашћења, са уставним и законским овлашћењима Заштитника грађана

Препорука Министарству просвете због пропуста  у раду који доводи до неравноправног положаја  ученика средњих школа приликом остваривања права на смештај у ученичке домове