а

Информације

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетиће са сарадницама од 31.07. до 14. 08. 2015. године установе у којима су формиране јединице за подршку деци жртвама кривичних дела, у Београду, Сремској Каменици, Крагујевцу и Нишу. Циљ посета је упознавање са начином на који се у овим јединицама деци жртвама пружа помоћ и подршка и раним проценама ефеката тих мера.

Обезбеђивање специфичних услуга подршке и помоћи деци жртвама кривичних дела пре, током и након судског поступка, обавеза је Републике Србије на основу потврђених међународних уговора, пре свега Конвенције о правима детета и Конвенције о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања („Ланзарот“ конвенције).

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/enoc%2030062015%201.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/enoc%2030062015%201.jpg

enoc 30062015 1.jpgНајмање једно од петоро деце у Европи трпи неки облик насиља. Прелиминарни резултати истраживања о насиљу над децом у Европи показују да се оно најчешће догађа у породици, а у једној трећини европских држава физичко кажњавање је и даље дозвољени облик васпитавања детета.

Подаци из истраживања, ставови деце и младих, размена добре праксе и разматрање потенцијалних решења применљивих за све европске државе, биле су тема семинара у организацији Европске мреже омбудсмана за децу у Атини.

Деца и млади нагласили су проблем вршњачког и сајбер насиља, насиља путем медија и друштвених мрежа, али и сиромаштва које је само по себи облик насиља над децом. Они очекују да њихове државе уложе додатне напоре и помогну и деци и њиховим породицама пре свега кроз отклањање фактора ризика.

Деца и млади, међутим, упозоравају да се њихов глас не чује и да одрасли њиховим речима не верују, њихове ставове не уважавају или им дају недовољан значај, што је такође један од фактора ризика за вршење или трпљење насиља.

Учесници семинара сачинили су радну верзију Става Европске мреже о насиљу над децом, који ће бити исход Годишње конференције Мреже крајем септембра 2015. године.

На семинару су учествовале и заменица заштитник грађана  Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара заштитника грађана Наташа Јовић.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/pravobranitelji%2028052015.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/pravobranitelji%2028052015.jpg
pravobranitelji 28052015.jpgЈедан од најозбиљнијих проблема са којим се суочавају институције омбудсмана за децу у региону је питање првенства родитеља да одлучују о обавезној или препорученој вакцинацији деце на раном узрасту, констатовано је на годишњој конференцији Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (Children’s Rights Ombudsmen Network in South-East Europe - CRONSEE), коју је организовала правобранитељица за права детета Хрватске у Загребу.

Учесници конференције су разменили искуства у вези са могућностима националних институција омбудсмана за децу да реагују у ситуацијама када се поступања и ставови родитеља супротставе обавезама државе у заштити најбољих интереса детета.

Опширније...

Подржавајућу партиципацију деце и ученика у унапређењу свог положаја током школовања,  заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је са члановима Панела младих саветника, Теодором Ђедовац, Миланом Станићем и Немањом Кртинићем, Прехрамбено-шумарску и хемијску школу у Сремској Митровици.

Заменица заштитника грађана за права детета је одржала консултативни састанак са представницима Ученичког парламента школе. У вршњачкој комуникацији са члановима Панела ученици ове средње стручне школе су разменили своја знања о правима детета. Том приликом су, преко својих вршњака и Панела младих, пренели Заштитнику грађана своја искустава, запажања, ставове и мишљења ученика о проблемима и тешкоћама на које наилазе у свом школовању и оценили ангажованост Школе у информисању ученика о правима детета и  посвећеност Школе остваривању и заштити права детета.

У разговору са директором, стручно педагошко-психолошком службом и представницима запослених у Школском одбору, изнето је задовољство подршком и средствима које Школа добија од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и од јединице локалне самоуправе за техничку опремљеност, одржавање објекта и организовање наставе и стручне праксе својим ученицима. Школа је, такође, истакла своју повезаност и  сарадњу коју остварује са локалном заједницом кроз бројне заједничке активности и пројекте у вези са заштитом животне средине.

Министарство здравља у најкраћем року поступило је по препоруци Заштитника грађана, изменило Правилник о имунизацији и начину заштите лековима и тако омогућило пуну равноправност деце при вакцинисању. Заштитник грађана истиче да је брза реакција Министарства здравља пример како се отклањају пропусти и подиже степен остваривања права грађана. Примену Правилника и начин на који ће се спроводити имунизација деце у следећем периоду, Заштитник грађана ће пратити и указивати Министарству здравља на евентуалне проблеме у остваривању и заштити права детета.

"Ситуација у здравству је јако далеко од добре, и за пацијенте и за многе здравствене раднике, али Министарство здравља је од 2014. године постало много ефикасније у решавању деценијама нагомилаваних проблема и то је констатовано и у годишњем извештају за прошлу годину који је Народној скупштини и јавности поднет 15. марта", истиче заштитник грађана Саша Јанковић.

Заштитник је 24.03.2015. године окончао поступак контроле који је водио по притужбама грађана и утврдио да постојећа правила о вакцинацији неоправдано праве разлику међу децом, те је Министарству здравља и Институту за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут” упутио препоруку да без одлагања измене прописе ради подједнаког третирања све деце у добу за вакцинацију. Министар здравља је одмах прихватио препоруку и Правилник о имунизацији и начину заштите лековима измењен је у рекордном року.

Од јуче се, у домовима здравља, петовалентном вакцином деца вакцинишу о трошку Фонда здравственог осигурања, а датум рођења није препрека за примање ове вакцине.

Прихватилиште за децу и омладину је данас прославило 57. рођендан. Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност, присуствовала је манифестацији, која је одржана у Дечјем културном центру у Београду.

Заменица заштитника грађана за родну равноправност и права детета, Гордана Стевановић, посетила је данас са сарадницама Казнено-поправни завод за жене у Пожаревцу, једину установу у Републици Србији у којој казну затвора издржавају жене. Циљ посете је био разговор са осуђеницом која је поднела притужбу Заштитнику грађана због неодржавања личних односа са децом.

Опширније...