а

Информације

b_280_0_16777215_00_images_stories_rsz_20150922_095020.jpgПомоћница Генералног секретара Наташа Јовић учествовала је у раду 19. годишње конференције Европске мреже омбудсмана за децу, одржане у Амстердаму (Холандија) у организацији омбудсмана Холандије за децу.

Тема овогодишње конференције је заштита деце од насиља, посебно имајући у виду податке и налазе Европског извештаја о насиљу над децом из 2013. године. Деца и млади, чланови 10 панела младих саветника, припремили су поруке деце и младих о насиљу које трпе, очекивањима од одраслих и мерама које сматрају делотворним. Кроз 10 филмова, они су представили своја искуства и своје активности на подизањи свести јавности о насиљу над децом.

Чланови Европске мреже су упознати са кључним активностима Заштитника грађана и Панела младих саветника, посебно активностима које се односе на заштиту од насиља  деце у посебно осетљивом положају.

Годишња конференција Европске мреже омбудсмана за децу окончана је Ставом Мреже "Насиље према деци" и Заједничком изјавом Европске мреже омбудсмана за децу и Специјалног представника Генералног секретара УН о насиљу над децом.

Имајући у виду посебно тешке околности у којима се налазе деца избеглице из Сирије, Европска мрежа омбудсмана за децу формирала је радну групу која ће пратити положај ове групе деце. Европска мрежа јавно је објавила Став о положају деце у покрету.

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић је са сарадницама 26. августа 2015. године посетила Градску управу града Лознице и разговарала о активностима које се предузимају у Лозници у циљу унапређења положаја деце и жена. Начелница Градске управе је навела предузете мере посвећене осетљивим категоријама становништва: у руралним срединама постоји неколико предшколских установа, финансира се услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју и становање уз подршку за младе без родитељског старања, незапосленим породиљама се месечно исплаћује 20 000 динара накнаде, обезбеђује се бесплатан превоз за особе старије од 65 година, а у плану је и изградња социјалних станова за осетљиве категорије становништва. Осим тога, у Лозници је основана Комисија за родну равноправност која је иницирала низ активности посвећених спречавању насиља према женама и другим питањима од значаја за спровођење принципа родне равноправности.

Заменица заштитника грађана је са начелницом Градске управе и чланицама и чланом Комисије за спорт разговарала о важности афирмисања женског спорта и учешћа девојчица и жена у спортским активностима, у складу са важећим законским прописима, стратешким документима и преузетим међународним обавезама, са чим су се начелница Градске управе и представници Комисије за спорт сагласили, а у вези са спровођењем препоруке Заштитника грађана бр. 14-1543/12, након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Градске управе града Лозница, вођеном по притужби Омладинског рукометног клуба „Лозница“.

b_280_0_16777215_00_images_25.08.2015_1.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић са сарадницом из Одељења за права детета и тимом Националног механизма за превенцију тортуре посетила је 24. августа 2015. године Центар за тражиоце азила у Бањи Ковиљачи.

У разговору са  запосленима Центра посебна пажња посвећена је положају деце и жена тражилаца азила, њиховој здравственој заштити, условима смештаја, доступним садржајима и активностима, као и потребним услугама подршке, саветодавне и стручне помоћи током боравка у Центру. Полицијски службеници Канцеларије за азил, који раде при Центру, такође су упознали заменицу заштитника грађана са својим начином поступања према овим осетљивим и рањивим групама. Током обиласка просторија за смештај, трпезарије, дневног боравка, радионице и играонице за децу, остварен је непосредни контакт са лицима која бораве у Центру, међу којима су била и деца са породицом, али и без родитељске пратње.

У оквиру активности Одељења за права детета, везаних за унапређење подршке деци жртвама, деци учесницима у поступцима кривичноправне заштите и њиховим родитељима, помоћница генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницама, посетила је данас Дом за децу и омладину "Душко Радовић" у Нишу.

У овој установи формирана је једна од четири Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела у Србији, у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, који подржавају УНИЦЕФ и Европска унија.

Представнице Заштитника грађана упознале су се са досадашњим припремама и обукама запослених у установи за пружање ове стручне помоћи, која има за циљ да спречи додатну виктимизацију деце у току кривичног поступка, уз истовремену припрему деце да дају квалитетан исказ који ће моћи да се користи у судском поступку. Ова јединица већ је укључена у активности на припреми деце за учешће у поступку, на основу одговарајућих захтева суда и тужилаштва.

Опширније...

У оквиру активности Одељења за права детета, везаних за унапређење подршке деци жртвама, деци учесницима у поступцима кривичноправне заштите и њиховим родитељима, помоћница генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницама, посетила је данас Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ у Крагујевцу.

Опширније...

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је 4. августа 2015. године Дечје село „Др. Милорад Павловић“ у Сремској Каменици. У овој установи формирана је једна од четири Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела у Србији, у оквиру пројекта „Заштита деце жртава и сведока у кривичном поступку“, који подржавају УНИЦЕФ и Европска унија. Гордана Стевановић се упознала са током припрема и обукама запослених у Установи за пружање услуга подршке и помоћи овој деци у специфичном положају, као и са планираним прилагођавањем простора и набавке одговарајуће опреме ради функционисања ових Јединица.

С обзиром да су деца жртве кривичних дела и најгрубљих облика злостављања и занемаривања често била штићеници ове Установе од њеног оснивања, стручни радници су пренели своја досадашња искуства и  указали на приоритетне проблеме које треба решавати,  ради унапређења и развијања посебних услуга подршке и помоћи деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку. Представници Установе су обавестили Гордану Стевановић о свом учествовању у пилотирању других услуга за децу из социјалне заштите, посебно о развијању услуге породични сарадник.

У оквиру праћења развијања посебних услуга подршке и помоћи деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је данас Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце, које се налази у простору Дома за децу „Јован Јовановић Змај“ у Београду. Прихватилиште је једна од установа у четири највећа града Републике Србије у којима су формиране Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела.

Опширније...