а

Информације

Заштитник грађана упутио је Народној скупштини Републике Србије извештај о случају тзв. „несталих беба“, после поступка који је водио на основу притужби родитеља.

Заштитник грађана је, после вишемесечног истраживања које је обухватило више министарстава, органа локалне самоуправе и здравствених и других установа, утврдио да низ административних процедура у вези са бебама, односно њиховим телима, није поштовано или није постојало иако су биле неопходне;

да су се поједини органи, организације и службеници неодговорно односили према документацији, да је постојао нехуман, бирократски однос појединих јавних службеника према члановима породица, али да се због свих недостатака у документацији и протека времена (у појединим случајевима више десетина година), данас са сигурношћу, без посебног испитног поступка, не може оценити да ли је неко искористио службеничку немарност и неодговорност и неку бебу незаконито одвојио од породице.Поједине мањкавости у процедурама постоје и данас, те је Заштитник грађана у извештају дао и препоруке како би се оне у најкраћем року отклониле, а са њима и могућност да се у Републици Србији десе нови неизвесни случајеви „несталих беба“.

Упућене су препоруке Министарству здравља, Министарству унутрашњих послова и Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Заштитник оценио је и да би доношење посебног закона могло допринети утврђивању коначне истине у овим случајевима.

Извештај се налази на сајту Заштитника грађана (www.zastitnik.rs) у рубрици посебни извештаји.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/14.07.10. - konferencija o decjem radu.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/14.07.10. - konferencija o decjem radu.jpg'

14.07.10. - konferencija o decjem radu.jpg

Поводом десет година од усвајања Конвенције МОР (Међународне организације рада) о најтежим облицима дечјег рада, Београдски центар за људска права и Заштитник грађана одржали су конференцију за штампу и најавили да ће у  партнерству радити на пројекту помоћи деци у руралним срединама, где има индиција да се дечји рад злоупотребљава.

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић је нагласила да је неопходна сарадња школа и центара за социјални рад, како би се што раније уочила деца за која постоји могућност да су ангажована на тешким пословима који угрожавају њихово здравље и правилан развој. Такође, указала је на потребу да се кроз мере породично правне заштите и мере из оквира система образовања помогне у  раскринкавању тзв. зачараног круга беде у којем живе деца Роми.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на округлом столу  „Ка инклузивном образовном систему“, којег су организовали Савез учитеља Републике Србије и Фонд за отворено друштво. Она је присутне, међу којима јер било највише учитеља и других представника педагошке струке из целе Србије, упознала са искуствима Заштитника грађана у случајевима угрожавања дечјих права у области права на инклузивно образовање, као и о расположивим инструментима и дометима у остваривању права на образовање.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/10.06.10. - prezentacija decjeg sajta.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/10.06.10. - prezentacija decjeg sajta.jpg'

10.06.10. - prezentacija decjeg sajta.jpg

 

Одељење за права детета Заштитник грађана Републике Србије представио је на данашњој прес конференцији своју интернет страницу www.pravadeteta.rs намењеној деци. Стручни тим Заштитника грађана РС (републичког омбудсмана) је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а и уз стручну подршку каталонског Омбудсмана израдио посебну интернет страницу посвећену деци и младима, са циљем да их упозна са улогом Заштитника грађана, заштитом коју може да им пружи као и да их подсети на права која им гарантује Конвенција о правима детета, Устав и домаће законодавство. Како је навела, дечија права се најчешће крше у случајевима развода родитеља када центри за социјални рад не уважавају мишљење деце о старатељству, али свакако треба поменути и сексуално злостављање као и кршење њихових права у области образовања.

Заменица републичког омбудсмана је навела је да родитељи и даље чешће подносе притужбе него деца о кршењу дечијих права. На интернет страници www.pravadeteta.rsсе налазе упутства о начину на који деца могу да поднесу своју притужбу Стручној служби Заштитника грађана. Могу то урадити класичном поштом, електронском поштом, да разговарају са правницима телефоном или да дођу у нове просторије институције.

Шефица Одељења за владавину права и људска права у Мисији ОЕБС у Србији Рут ван Рејн је истакла значај ове интернет странице, која би требало да деци приближи државне иснституције које треба да их штите, како би се она ослободила у комуникацији са државом и државним органима.

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић-Орландић је учествовала на округлом столу посвећеном иституционалној заштити психолога и психологије, који је организован у склопу овогодишњег Сабора психолога Србије.

Имајућим у виду  да су  циљеви психолошке делатности унапређивање квалитета живота појединаца и група, односно свих грађана Србије, комплементарни циљевима институције Заштитника грађана и да доприносе остваривању и унапрећивању права грађана, Тамара Лукшић – Орландић  је нагласила да су психолози природни савезници институције Заштитника грађана. То је до сада потврђено кроз различите облике рада, пре свега у области права детета, као и спровођењу мониторинга институција социјалне заштите, затвора и др.

Посебно је истакла значајну улогу и изазове који стоје пред психолошком струком увоћењем инклузивног образовања које треба да  постане пракса од нове школске године, 2010/2011, као и због раширеног вршњачког насиља у школама и ван ње.  Представила је најновије Мишљење и препоруку Заштитника грађана упућено Министарству просвете у вези са овим проблемима.

Годишња конференција омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), пета по реду, одржана је од 19. до 21.5. 2010. године у Бања Луци у организацији Омбудсмана за децу Републике Српске и Save the Children Norway. Тема овогодишње конференције је  "Деца имају право на  заштиту од сексуалног искоришћавања и злостављања. Јесмо ли довољно учинили?"

На  конференцији су из Заштитника грађана Републике Србије учествовале заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић и Наташа Јовић, начелница одељења за права детета у Служби Заштитника грађана.

Учесници скупа су констатовали да у раду на заштити дечјих права од сексуалног искоришћавања и злостављања наилазе на сличне проблеме. С друге стране, непостојање превентивних програма у образовном систему и елементарних  информација о врстама опасности, као и уходане комуникација између различитих институција -  школа, центара за социјални рад, полиције, здравствених установа, има за последицу мали број пријављених случајева сексуалног злостављања од њиховог стварног броја. Сматра се да чак 90% случајева који имају за основу неку врсту сексуалног злостављања или злоупотребе, остају непријављени. Оно што највише забрињава, то је да се деци не верује, иако стручњаци упозоравају да деца о тим стварима не лажу.

Учесници скупа су нагласили улогу родитеља и професионалаца који раде са децом, који треба пажљиво и са изоштреним слухом да слушају вербалне и невербалне поруке деце, како би могли да им помогну у ризичним ситуацијама.

На конференцији су представљени примери добре праксе, попут Поликлинике за децу у Хрватској, на којој се третирају деца жртве свих облика насиља, укључујући и сексуалног, посебне собе  при судовима у Словенији у којима се обавља разговор са децом жртвама, решења у кривичном законодавству у Македонији према којима најнижа казна за починиоце тешких кривичних дела против полне слободе износи осам година затвора и тиме у пракси има и функцију превенције.

Учесници конференције су подржали иницијативу да све земље региона које до сада нису потписале, приступе потписивању, односно ратификацији Конвенције Савета Европе (2007.) о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалне злоупотребе, јер ова Конвенција захтева додатну заштиту деце, односно доградњу законодавног оквира који ће препознати све ризике и све последице ових дела.

Учесници конференције били су представници институција омбудсмана из: Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Републике Српске, Румуније, Словеније, Србије и АП Војводине.

Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић учествовале су 13. маја 2010. године на деветој седници Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије на којој је размотрен Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2009. годину у сегменту који се односи на права детета.

У отвореном дијалогу са председавајућом Радне групе и председницом Народне скупштине Славицом Ђукић – Дејановић и члановима Радне групе потпредседницима Народне скупштине и народним посланицима, заменица Заштитника грађана детаљније је обавестила Радну групу о раду Заштитника грађана у области права детета у појединачним случајевима, законодавним иницијативама које је Заштитник грађана поднео у циљу остваривања права детета и активностима на промоцији дечијих права и институције Заштитника грађана и подизању свести јавности о правима детета. У раду Радне групе учествовала је и директорка Уницефа у Србији, Јудита Рајхенберг.

Извештај Заштитника грађана у делу који се односи на права детета високо је оцењен. Радна група је оценила да је заменица Заштитника грађана за права детета препознатљива као дечји омбудсман, а активности које су планиране за текућу годину од којих су многе већ започете додатно ће је етаблирати као носиоца заштите права детета у Републици Србији.

Радна група за права детета Народне скупштине очекује да ће изменама Пословника Народне скупштине бити основана Комисија за права детета, као стално радно тело парламента, чији ће један од приоритета бити успостављање сталне сарадње са Заштитником грађана и међусобна размена информација.