а

Полицијска управа Ниш није благовремено и ефикасно реаговала након сазнања о насиљу над дететом

Полицијска управа Ниш пропустила је да благовремено и ефикасно реагује по пријему пријава за насиље над дететом, обавести орган старатељства и предузме мере превенције школског насиља и малолетничке делинквенције, утврдио је Заштитник грађана