а

b_280_0_16777215_00_images_20200120_Sastanak.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић са сарадницама састала се данас са представницима Мреже организација за децу Србије. Она је на састанку предочила активности Заштитника грађана које се актуелно спроводе у области права детета, као и оквирни план за 2020.годину и истовремено указала на потребу чвршће сарадње Заштитника грађана са организацијама које се баве остваривањем и промоцијом права детета.

Заштитник грађана већ је покренуо више поступака контроле у вези са недавним случајевима сексуалног насиља над децом, са циљем да испита поступање органа власти у односу на децу жртве, а нарочито да ли су деца била изложена вишеструкој трауматизацији, рекла је Стојановић и додала да ће и будуће активности Заштитника грађана бити усмерене ка јачању обавеза органа власти да децу жртве насиља, злостављања и занемаривања у највећој могућој мери заштите од секундарне трауматизације. Ово се односи и на органе у чијој је надлежности спровођење и надзор над спровођењем медијских закона и подзаконских прописа, јер неадекватно медијско извештавање о сексуалном насиљу над децом наноси штету не само детету жртви већ сваком детету које се са таквим садржајем упозна. Стога ће Заштитник грађана, поред других активности, у сарадњи са Дечјим културним центром, организовати и догађај посвећен праву детета на културу и информисаност као и на заштиту од штетних медијских садржаја, истакла је Стојановић. 

Директор Мреже организација за децу Србије Саша Стефановић, директорка Центра за права детета и чланица Управног одбора Мреже организација за децу Србије Јасмина Миковић и координаторка организације СОС Дечја села Јелена Танасијевић истакли су неке од кључних тема у којима виде простор за сарадњу са Заштитником грађана, као што су питања потврђивања Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета, усклађивање рада и родитељства, медијско извештавање о деци, заштита деце од секундарне виктимизације у судским поступцима и недостатак услуга за децу.

Заменица заштитника грађана и представници Мреже организација за децу Србије констатовали су да је будућа структурирана сарадња Мреже и Заштитника грађана нужност, у циљу боље синергије цивилног сектора и независне институције за заштиту права детета, која би обухватила не само редовне сусрете и размену информација, већ и тематске састанке, заједничке активности и едукације.