а

Клинички центар Ниш није поступио у складу са правилима и стандардима постављеним Посебним протоколом система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања и није благовремено формирао тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања и обавестио надлежне службе о сазнању о насиљу