а

 

Поводом информација које су медији објавили, о сексуалном узнемиравању ученика од стране наставника физичког васпитања у Медицинској школи у Београду, Заштитник грађана спровео је поступак контроле законитости и правилности рада ове школе.

Након спроведеног поступка и свих чињеница које је утврдио, Заштитник грађана констатује да су се медијски садржаји односили на догађаје из претходне школске године и да су објављени након што је Школа предузела низ мера на утврђивању чињеница и мера на заштити деце, као и након оцене родитеља да су те мере биле сврсисходне и да су дале позитивне ефекте. Заштитник грађана испитао је поступање Школе поводом пријава родитеља током претходне школске године и оценио да су активности Школе биле адекватне, примерене и савесно и стручно спроведене. Заштитник грађана посебно цени чињеницу да је у том процесу Школа, на различите начине и кроз различите активности и модалитете, прибављала мишљење, ставове, искуства и доживљаје деце чиме је обезбедила функционалну партиципацију ученика у овом осетљивом питању. Заштитник грађана поздравља чињеницу да је Школа наставила да предузима превентивне мере у односу на понашање и рад запослених са ученицима, као и мере за будуће укључивање деце у процес вредновања квалитета наставе и рада наставника.