а

Помоћница генералног секретара Наташа Јовић и шефица кабинета Заштитника грађана Марија Подунавац учествују на редовној годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за децу која се одржава у Белфасту од 25. до 27. септембра.

b_280_0_16777215_00_images_20190927ENOC2.jpgТема овогодишње конференције су права детета у дигиталном окружењу, како са становишта заштите деце на интернету тако и са становишта промоције права детета на информацију, партиципацију, изражавање мишљења, удруживање и остваривање других права и слобода детета путем коришћења информационих технологија (ИТ). Значајан део конференције посвећен је партиципацији деце, преко Европске мреже младих саветника коју чине деца, и која су дала сопствену процену поштовања права детета у дигиталном окружењу, своје виђење ризика којима су изложена и своје ставове о томе на који начин се деци могу обезбедити знања и вештине за одговорно и безбедно коришћење ИТ. Нарочито је значајно то што деца указују да је пажња одраслих претежно усмерена на ризике по безбедност деце при коришћењу ИТ, а мање на користи које деца неспорно имају од информационих технологија.

b_280_0_16777215_00_images_20190927ENOC1.jpgПомоћница генералног секретара Наташа Јовић представила је искуства, достигнућа и изазове у Србији на радионици посвећеној заштитним мерама и стратешким документима у области заштите деце у дигиталном окружењу. Она је истакла да је Србија ратификовала све кључне међународне уговоре који су од значаја за заштиту деце у дигиталном окружењу, као и да има национални правни оквир који даје веома добру основу за успостављање и развијање механизама заштите деце у дигиталном окружењу. Јовић је указала да је Заштитник грађана током претходних 11 година рада посебну пажњу посветио заштити и промоцији права детета у дигиталном окружењу, упућујући значајан број препорука и законодавних иницијатива органима власти ради заштите и унапређења права детета на онлајн безбедност, приватност, изражавање и партиципацију, као и кроз рад са Панелом младих саветника и ученичким парламентима. Део излагања био је посвећен Стратегији за борбу против високотехнолошког криминала која је обухватила не само проблем кривичних дела коришћењем ИТ, већ и аспекте који се односе на безбедно коришћење интернета од стране деце и развој њихових знања и вештина о одговорном и безбедном коришћењу ИТ. Јовић је истакла да је један од кључних изазова у Србији насиље путем ИТ, као и да је оно продужетак „офлајн“ насиља над и међу децом које је и даље веома раширено.

Генерална скупштина Европске мреже омбудсмана за децу ће на седници која ће се одржати 27. септембра и у којој ће учествовати представнице Заштитника грађана, разматрати ради усвајања Став Европске мреже омбудсмана за децу о правима детета у дигиталном окружењу, у чијој је изради Заштитник грађана учествовао, као и Став Европске мреже о забрани лишења деце слободе због имиграционог статуса, који је израдила Радна група ENOC, чија је чланица била и представница Заштитника грађана.

Генерална скупштина ће разматрати и документ којим се успостављају стандарди рада ENOC са и за децу, чију израду и усвајање Заштитник грађана посебно подржава налазећи да је успостављање стандарда рада неопходан механизам како би се обезбедило поштовање највиших међународних и општеприхваћених стандарда у остваривању, заштити и унапређењу права детета.