а

Општина Пријепоље поступила је делимично по препорукама Заштитника грађана и обезбедила услугу личног пратиоца у конкретном случају. Заштитник грађана констатује да услуга личног пратиоца у овој општини није успостављена у целости, али је општина започела са предузимањем мера у циљу успостављања ове услуге сваком детету коме је она потребна.