а

Општина Владичин Хан није поступила по препорукама Заштитника грађана, а ни на поновљени захтев Заштитнику грађана није доставила обавештење о разлозима непоступања. Због непоступања општине, није обезбеђена услуга лични пратилац за децу, за коју је надлежно тело – интерресорна комисија, утврдило да је потребна. О непоступању по препорукама, Заштитник грађана обавестио је надлежне органе.