а

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступило је по препорукама Заштитника грађана и отклонило пропуст начињен на штету ученице.