а

Школска управа Јагодина и основне и средње школе у Јагодини поступиле су супротно уставном начелу одвојености цркве од државе и праву детета на слободу мисли, савести и вероисповести, као и  праву детета на квалитетно образовање и безбедност.