а

Градска управа у Крушевцу није отклонила последице од обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколске установе у износима вишеструко већим од законом прописаних 20% од економске цене, утврдио је Заштитник грађана.