а

Током Дечје недеље, која се традиционално обележава почетком октобра, представници Заштитника грађана и чланови Панела младих саветника разговарали су са представницима ученичких парламената и ученицима основних и средњих школа у Београду, Краљеву, Нишу, Новом Саду и Суботици.

 

Представници Панела су са ученицима разменили знања о правима и обавезама деце, али и о правима и обавезама одраслих. Ученици су, у живој дискусији, навели да се и даље сусрећу са кршењем права и различитим облицима злостављања и насиља у школи. Иако ученици, у односу на претходне године, имају више информација о обавезама Школе у случају насиља над учеником, они истичу да Школа често не реагује на сазнања о насиљу. Највећи број ученика сматра да нису довољно информисани о својим правима, нити су у довољној мери укључени и консултовани приликом доношења одлука које се њих превасходно тичу.

 

Чланови Панела младих саветника су представили рад овог тела, резултате истраживања које су спроводили и ставове деце и младих. Панелисти су позвали ученике да се, уколико желе да наставе сарадњу са Одељењем за права детета Заштитника грађана и даље се ангажују на унапређењу положаја деце у Србији, пријаве за чланство у Панелу младих саветника.