а

Градска управа Града Крагујевца и Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда извршили су део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа и обезбедили да се учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20%. Секретаријат Града Београда је, поступајући по препорукама Заштитника грађана, предузео мере и за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Међутим, градске власти Града Крагујевца и Града Београда нису поступиле по препорукама Заштитника грађана да се размотре могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. год. до 31. 12. 2014. године.