а

Филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд поступила је по препорукама Заштитника грађана да се деци незапослене и социјално угрожене  држављанке Р. Србије омогући оверавање здравствених књижица.

Заштитник грађана је у мају 2015. године утврдио да је Филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд, због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, одбила да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије. Том приликом Заштитник грађана је наложио овом органу да до окончања спора са надлежним органима Републике Црне Горе, без одлагања изда и овери здравствене исправе деци.