а

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београда извршио је део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа, док градске власти у Крагујевцу нису, у складу са законом, обавестиле Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда обезбедио је да се од 2015. године учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20 одсто и предузео је мере за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Секретаријат Града Београда није поступио по препорукама Заштитника грађана да размотри могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. до 31. 12. 2014. године.

Градска управа Града Крагујевца није поступила у складу са законском обавезом да, у прописаном року, обавести Заштитника грађана о томе да ли је поступила (односно о разлозима због којих није поступила) по препорукама Заштитника грађана за отклањање пропуста у раду начињених током претходних година због нејасног поступка одређивања цене услуга предшколских установа и незаконитог утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности.