а

panel1Панел младих саветника Заштитника грађана дана био је 10. јуна 2015. године домаћин младим активистима Друштва за развој деце и младих „Отворени клуб“ и Савета деце Мреже организације за децу Србије „МОДС“. Тема састанка била је значај Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета.

Учесници су истакли да би ратификацијом овог Протокола, Република Србија надоградила мере које већ предузима на поштовању и заштити права деце, потврдила да је деци гарантовано остваривање свих права и истовремено омогућила да случајеве кршења њихових права решавају на међународном нивоу, уколико остваривање тих права није могуће решити на националном нивоу.

Протокол ће омогућити деци да изнесу свој случај пред Комитет за дечија права УН (сачињен од 18 независних стручњака за дечија права), да имају приступ жалбеном механизму прилагођеном специфичном праву у њиховом случају (који ће пружити конкретне препоруке држави у којој је настало кршење права) и да добију међународну потврду повреде права које су претрпели.

На основу мишљења деце, прикупљених у истраживању о стању дечијих права у Србији, који је спровео „Отворени клуб“ у првој половини 2015. године, утврђено је да је да је у Србији присутно кршење дечијих права, а пре свега права детета на изражавање мишљења и права на заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. Анкетирана деца су изјавила да се права детета крше и од стране институција које би требало да им пруже заштиту (школе). Резултати истраживања показали су да су деца препознала потребу за успостављањем механизма који ће им омогућити директно обраћање Комитету за права детета када дође до кршења права.

Представници Панела и присутних младих активиста из организација цивилног друштва су указали на потребу за ширењем информација о постојању Протокола међу децом, као и на значај школе и организација које раде са децом и младима, када је у питању информисање деце о њиховим правима.

О потреби ратификације овог Протокола и његовим механизмима за заштиту права деце, говорили су Гордана Стевановић, заменица заштитника грађана за права детета, Снежана Нешић, начелница Одељења за права детета, Олгица Бајић и Дарко Игњатовић, представници Друштва за развој деце и младих „Отворени клуб“ из Ниша, Саша Стефановић испред Мреже организације за децу Србије „МОДС“, представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Ахмед Пјано испред организација „Savе the children international“.