а

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/pravobranitelji%2028052015.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/pravobranitelji%2028052015.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/cronsee%2028052015.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/cronsee%2028052015.jpg
pravobranitelji 28052015.jpgЈедан од најозбиљнијих проблема са којим се суочавају институције омбудсмана за децу у региону је питање првенства родитеља да одлучују о обавезној или препорученој вакцинацији деце на раном узрасту, констатовано је на годишњој конференцији Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (Children’s Rights Ombudsmen Network in South-East Europe - CRONSEE), коју је организовала правобранитељица за права детета Хрватске у Загребу.

Учесници конференције су разменили искуства у вези са могућностима националних институција омбудсмана за децу да реагују у ситуацијама када се поступања и ставови родитеља супротставе обавезама државе у заштити најбољих интереса детета.

Било је речи и о будућој позицији институција омбудсмана за децу у поступцима вођеним против државе и о њиховој новој улози у односу на дете као подносиоца притужбе међународним телима, а које произилазе из Трећег опционог протокола уз Конвенцију о правима детета. Чланице мреже су предложиле организовање посебног тематског састанка за расправљање овог питања, као и да се поводом заједничких закључака о овој теми размотри и обраћање Комитету Уједињених нација за права детета.

cronsee 28052015.jpgУ раду конференције, одржане 28. и 29. маја, учествовале су заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и начелница одељења за права детета Снежана Нешић. Овогодишњу конференцију под називом "Права детета - између интереса родитеља и дужности државе", подржала је међународна организација Save the Children.

Чланице Мреже омбудсмана за децу су, наглашавајући значај и допринос који је Мрежа дала раду сваке националне институције, размотриле и усагласиле нове форме будућег рада и своје даље сарадње у оквиру Мреже, а у контексту свих актуелних друштвених и економских могућности и дешавања у региону.