а

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице није предузела мере из својих надлежности према Карловачкој гимназији због незаконитог наплаћивања „ђачког динара“ родитељу и није обезбедила упис детета у Школу без плаћања овог издатка.