а

b_280_0_16777215_00_images_stories_p1450477.jpgНа Међународни дан људских права пре четири године основан је Панел младих саветника Заштитника грађана. Обележавајући овај дан, млади саветници били су домаћини групама деце и младих, којe су окупљене при Поверенику за заштиту равноправности, Мрежи организација за децу Србије, Отвореном клубу из Ниша и Центру за права детета: „Истеривачи дискриминације“, Савет деце МОДС, ДХ група и Клуб за здраве промене. У циљу ширења партиципације деце и младих у питањима остваривања и заштите права детета, учесници су разменили искуства и резултате свог досадашњег рада.

На овом састанку имали су прилику и да представницима УНИЦЕФ укажу како они виде проблеме које имају деца и млади да остваре своја права у различитим системима - образовном, здравственом и систему социјалне заштите. Они су упознали представнике УНИЦЕФ да постоје препреке у остваривању права и заштите деце и младих делимично због правне неуређености, али и због неспровођења мера које су предвиђене прописима Републике Србије. Посебно су разговарали и давали предлоге како да се постојећи ресурси и законима предвиђене могућности у пуној мери искористе ради ширења партиципације деце и младих.