а

На Међународни дан људских права пре четири године основан је Панел младих саветника Заштитника грађана. Обележавајући овај дан, млади саветници биће данас домаћини деци и младима који су окупљена при другим органима и организацијама. Тема данашњег састанка је ширење партиципације деце и младих у питањима остваривања и заштите права детета. Деца и млади размениће своја искуства и указати УНИЦЕФ, који подржава њихово ангажовање, на приоритетне области за унапређење положаја деце и младих.