а

Тематски састанак Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе под називом "Oнлајн углед – заштита интегритета детета на интернету" одржан је 05. 12. 2014. године, у организацији Заштитника грађана.

Учесници састанка размењивали су мишљења и искуства када је реч о заштити деце од угрожавања интегритета и достојанства на интеренту и  злоупотреби дечјих личних података, заштити деце од интернет садржаја непримерених њиховом узрасту, опасностима коришћења интернета, као и о значају превенције у овој области. Омбудсмани за децу сагласили су се да је потребно повећати и одговорност пружалаца интернет и комуникационих услуга и истакли велики значај превентивних активности, првенствено едукације деце, њихових родитеља и особа које раде са децом о опасностима неправилне употребе интернета.

На састанку је донета одлука и да председавање Мрежом омбудсмана за децу Југоисточне Европе у 2015. години преузме Правобранитељ за дјецу Републике Хрватске.