а

Заштитник грађана организује Тематски састанак Мреже омбудсмана за децу ЈИЕ, под називом "Oнлајн углед – заштита интегритета детета на интернету". Састанак је посвећен размени искустава омбудсмана и омбудсмана за децу Југоисточне Европе о насиљу над децом путем интернета, а нарочито о заштити деце од угрожавање интегритета и достојанства на интеренту и  заштити личних података о детету.

Тематски састанак биће одржан 05. 12. 2014. године у сали "Родос" хотела "Зира" у Београду.