а

Помоћница Генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић говорила је  на Трибини "Права деце из рањивих група у Србији данас" којом је, у организацији удружења "Пријатељи деце Србије" и Клуба студената педагогије Филозофског факултета, обележен Светски дан детета.

Она је навела да је Заштитник грађана 2011. године спровео посебно истраживање "Дечје просјачење у Републици Србији" и упутио Народној скупштини и надлежним министарствима Посебан извештај, којим су констатовани недостаци у начину рада и поступању државних органа и упућено више препорука. По њима, на жалост, до сада није поступљено. Положај деце која живе и раде на улици, поступање по препорукама Заштитника грађана и плановима надлежних у овој области биће теме Радног састанка "Положај деце која живе и раде на улици" који 24. новембра 2014. године организује Заштитник грађана.

Деца са сметњама у развоју инвалидитетом и тешко болесна деца суочавају се са бројним препрекама у свакодневном животу, јер у систему и даље нема довољон услуга додатне помоћи и подршке. Примери добре праксе у раду школа, локалних заједница, организација цивилног друштва, показују да је инклузија деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у заједницу остварива. Њено пуно достизање одговорност је државе и захтева системске и планиране активности, а не активности које зависи од иницијативе појединаца, истакла је Наташа Јовић.