а

Према последњим резултатима Републичког завода за статистику проценат деце у општој популацији у Србији износи 17,2%, а свако десето дете је сиромашно. Још више забрињава податак о смањењу броја дечје популације за око 205.000 у односу на прошли попис, изјавила је данас заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић на јавном слушању “25 година од ратификације конвенције Уједињених нација о правима детета - решевање проблема деце чији се живот и рад одвија на улици“. Нагласила је да је економска криза посебно погађа децу, а нарочито ону чији је живот, најчешће и рад, повезан са улицом, сиромашну и болесну децу, као и децу са сметњама у развоју...

Заштитник грађана је уз подршку Save the Children Norway 2011. године спровео посебно истраживање "Дечје просјачење у Републици Србији" и упутио Народној скупштини и надлежним министарствима. Ово истраживање указало је на недостатке у начину рада и поступању државних органа. Такође, истраживање садржи низ препорука по којима, на жалост, до сада није поступљено.

Резултати истраживања указали су на основне недостаке који се огледају у познавању појаве дечјег просјачења на експертском, правном и интердисциплинарном нивоу, као и знању и искуству, неопходних за разумевање ове појаве. У децембру 2013. године,  заштитник грађана Саша Јанковић је уручио председнику парламента Небојши Стефановићу извештај који прати спровођење Стратегије за унапређење положаја Рома тада су се заједнички сагласили да ће се у 2014 години посебно бавити проблемима „деце улице“, имајући у виду да су у значајном броју то деца ромске популације.

Гордана Стевановић је најавила да ће се о препорукама Заштитника грађана и плановима надлежних  у овој области разговарати 24. новембра 2014. године на радном састанку  "Положај деце која живе и раде на улици", који организује Заштитник грађана.

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић изјавила је да у решавању проблема деце која живе и раде на улици, ту децу треба уочити као жртве, а не као преступнике и уместо санкција пружити им заштиту.

Гојковићева је додала да се нада да ће се Влада Србије и ресорна министарства ангажовати на изради национале стратегије о поступању са децом чији се живот или рад одвија на улици.

“Сматрам да је то кровни документ који би значајно помогао да ову децу склонимо са улице”, изјавила је председница парламента, која је и председник скупштинског Одбора за права детета.