а

У периоду од 2 - 5. јула 2014. године у Руми одржаће се обука за чланове Панела младих саветника Заштитника грађана на тему вршњачке едукације за рад са децом у покрету, уз подршку UNICEF. Након обуке о правилима и вештинама радионичарског рада, млади саветници ће се кроз интерактивна предавања упознати са појмовима социјалне правде, социјалне искључености, механизмима настајања стереотипа и предрасуда, као и са положајем и угроженим правима деце у покрету и тешкоћама које имају у остваривању и заштити својих права.

У другом делу обуке организоване су посете ЕХО програму Ромског ресурсног центра, Свратишту за децу и младе укључене у живот и/или рад на улици, ромској породици и ромском неформалном насељу у Новом Саду, током којих ће чланови Панела идентификовати разлоге и узроке тешког положаја деце у покрету, ризике и изазове са којима се суочавају деца која живе и раде на улици, као и разменити искустава са младима ангажованим у раду са децом у покрету. Током послеподневног дружења, чланови Панела уручиће деци која живе и раде на улици поклоне које је донирала Владина канцеларија за европске интеграције и заједно ће присуствовати биоскопској пројекцији коју поклања Тарамаунт филм. Своја искуства и стечена знања чланице и чланови Панела ће применити у планирању акција за подршку деци и младима у покрету.