а

Од 27- 29. маја 2013. године одржаће се обука новопристиглих чланица и чланова Панела младих саветника Заштитника грађана, уз подршку УНИЦЕФ-а. ће Кроз интерактивна предавања и радионичарски рад Марија Петровић, експерткиња Центра за права детет, као и стари чланови Панела кроз вршњачку едукацију, представиће новима члановима основне појмове у вези са општим људским правима, Конвенцију о правима детета, као и начине заштите, права, обавезе и одговорности које у томе имају различити друштвени чиниоци и системи.

Током вршњачке едукације стари чланови Панела упознаће нове чланове са облицима злостављана и занемаривања деце, као и са начинима да се у школама пружи заштита од насиља, злостављања и занемаривања. Кроз међусобну размену ставова, идеја и личних искустава, као и анализу порука аустралијског филма о тинејџерима, који смо добили љубазношћу амбасаде Аустралије, чланови Панела ће се посебно бавити све чешћим међувршњачким насиљем коришћењем савремених комуникацијских технологија.

Представница Стручне службе Поверенице за заштиту равноправности, саветница Ивана Филипов представиће своју институцију и на примерима из праксе упознати младе саветнике Заштитника грађана са њеним надлежностима у заштити од дискриминације, пре свега деце.