а

Чланице Панела младих саветника Заштитника грађана, Нина Чапрић и Невена Манојловић и саветница Одељења за права детета Заштитника грађана, Снежана Нешић присуствовале су 28. 11. 2012. год. традиционалном годишњем састанку партнера у оквиру пројекта „Једнаке шансе за све“, кроз који школе и невладине организације већ осму годину развијају и примењују моделе за смањење дискриминације и афирмисање интеркултуралности, као основе за успешну инклузивну праксу и већу партиципацију ученика.

Тема овогодишњег дводневног састанка одржаног 27. и 28. новембра у просторијама Културног центра РЕКС у Београду била је „Креативно ка већој партиципацији ученика и интеркултуралности“. Први дан био је намењен размени различитих креативних форми између младих учесника различитих пројеката (Једнаке шансе, Буди мушко, Око улице и Лице улице, Мултипликација Живети толерантно), који имају за циљ подизање свести о дискриминацији и важности партиципације младих и  интеркултуралности.

Током другог дана су широј јавности представљени резултати пројеката разних управних структура (Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта), стручних институција и институције републичког омбудсмана и других домаћих и међународних организација и заинтересованих професионалаца.

Координаторка Панела младих саветника, Снежана Нешић, упознала је присутне са иницијативом Одељења за права детета Заштитника грађана да се формира тело које чине деца и непосредно га укључи у свој рад, са његовим циљевима, као и са начином и критеријумима на основу којих је формиран Панел младих саветника Заштитника грађана.

Чланице Панела младих саветника, Нина Чапрић и Невена Манојловић обавестили су присутне о резултатима двогодишњег рада овог тела. За две године рада, Панел младих саветника Заштитника грађана је учествовао у спровођењу две активности републичког омбудсмана. Прве године рада спровели су истраживање на тему „Заштита деце од насиља у школама“ и тада су анкетирали преко 1.000 ученика основних и средњих школе на територији Републике Србије о томе да ли и како школе испуњавају своје прописане обавезе у заштити деце од насиља.

Анкета под називом „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: позитивно родитељство и забрана физичког кажњавања“, коју су чланови Панела спровели током 2012. године, био је други значајан допринос ПМС раду институције Заштитника грађана у његовим настојањима да промовише ненасилне начине у дисциплиновању и васпитавању деце.

Оне су посебно указале и на своја лична искуства и добити које су стекле током свог двогодишњег ангажовања у Панелу.