а

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је самостално оцењивало да ли су измене у понуђеним и раније одобреним уџбеницима техничке или суштинске природе, уместо да ту оцену препусти надлежним стручним органима, а према понуђачу у поступку јавне набавке који је обећавао награду наставницима за избор уџбеника које издаје – није предузело одговарајуће мере.

Заштитник грађана упутио је препоруке да Министарство, Национални просветни савет и Завод за унапређивање образовања и васпитања заједнички утврде критеријуме и надлежност за процену да ли је измена већ одобреног уџбеника техничке или суштинске природе.

Заштитник грађана препоручио је и да у будућим поступцима јавне набавке Министарство предузима мере ради спречавања понуђача да нуђењем награда или други начин утичу на избор уџбеника који врше установе образовања и васпитања, као и ради санкционисања таквог понашања понуђача.