а

Просветна инспекција Управе општине Тутин није извршила инспекцијски надзор након што је родитељ пријавио да Основна школа „25. мај“ у Делимеђу није спровела поступке по његовој пријави насиља запосленог над учеником, нити су  републички просветни инспектори, у накнадном инспекцијском надзору,  утврђивали да ли је школа поступала у складу са одредбама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, утврдио је Заштитник грађана.

Управи општине Тутин Заштитник грађана упутио је препоруке да без одлагања спроведе инспекцијски надзор у коме ће утврдити да ли је и на који начин Основна школа „25. мај“ у Делимеђу поступала по пријему пријаве да је њен запослени извршио физичко насиље над учеником, као и да убудуће у поступку инспекцијског надзора контролише да ли школе поступају у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама.