а

Заштитник грађана је утврдио да је Предшколска установа „Раковица“ из Београда, одбијањем уписа детета које се налази на датумској граници генерација у припремни предшколски програм учинила пропуст на штету права детета.

Предшколска установа је занемарила чињеницу да је дете у моменту почетка школске године (која је ове  године почела 03. септембра), имало навршених пет ипо година, а законске одредбе о узрасту у коме се дете може, односно мора уписати у припремни предшколски програм и основну школу произвољно интерпретирала, занемарујући принцип поштовања развојних капацитета детета.

Заштитник грађана је препоручио Предшколској установи да изврши упис детета подносиоца притужбе у припремни предшколски програм, а у будућим случајевима када родитељи поднесу захтев за упис у припремни предшколски програм детета старости од пет до пет ипо година, пре доношења одлуке прибави мишљење стручних лица о спремности детета за похађање овог програма.