а

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" из Панчева није заштитила ученике од насиља, злостављања и занемаривања и повредила је право ученика да се о њиховом образовању, правима, обавезама и одговорностима одлучи у законитом поступку