а

Градски центар за социјални рад пропустио је да правовремено предузме ефикасне мере како би се обезбедило да дете и мајка одржавају личне односе редовно и на квалитетан начин. Фактичко стање у коме дете са мајком одржава личне односе нередовно и неквалитетно и емоционално удаљавање детета од мајке, резултат је и неблаговременог поступања свих органа који су овлашћени и дужни да права детета штите и обезбеђују.