а

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_panel_27.04.12.jpg

На другом овогодишњем састанку одржаном у петак 27. 04. 2012. године,  чланови Панела младих саветника Заштитника грађана представили су своје досадашње ангажовање и информисали медије о својим искуствима и резултатима добијеним у истраживању о спровођењу и поштовању прописа којима се регулишу обавезе и поступања установа васпитања и образовања у заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, које су спровели у 72 школе широм територије централне Србије и АП Војводина.

Чланови Панела су најавили пројекат који ове године реализује Заштитник грађана у партнерству са УНИЦЕФ-ом, а који је усмерен на потребу законске забране телесног кажњавања детета у свим срединама, промовисање алтернативних васпитних средстава у дисциплиновању деце и на сензибилисање јавности о вредностима позитивног родитељства и усвајање позитивних родитељских вештина.

У другом делу радног састанка, чланови Панела су прошли радионичарску припремну обуку за спровођење истраживања о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и за вршњачку размену информација о оваквом начину васпитавања деце.