а

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_10.12.11._-_panel_izvestaj.jpg

Поводом дана људских права 10. децембра у Медија центру представљен је извештај Заштитника грађана и Панела младих саветника „Заштита деце од насиља у школама“.

Извештај је настао као резултат истраживања које су чланови Панела младих саветника обавили у 72 основне и средње школе, са укупно 1257 анкетираних ученика, у 13 школских управа на територији Србије. Такође, ово је прво истраживање које је један државни орган спровео на тему насиља у школама непосредним учешћем саме деце/ученика.

Циљеви истраживања били су да се сазнају процене и ставови ученика о распрострањености насиља у школама, да ли и како школе информишу ученике о њиховим правима и обавезама у превенцији и заштити ученика од насиља, како школе испуњавају своју обавезу да формирају Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, ко су чланови тимова и да ли су ученици у поседу тих информација у случају да им је потребна заштита. Посебно је било значајно утврдити да ли школе раде на томе да обуче, оснаже и подрже децу да учествују у активностима превенције  и заштите од насиља у школама.

Резултати истраживања показали су да је, према мишљењу и проценама деце, степен насиља у школама, и то како вршњачког, тако и насиља наставника према деци, још увек алармантан и поред тога што су донети стратешки документи, закони и подзаконски прописи, који садрже јасна и обавезујућа правила, детаљно и прецизно разрађене активности и дефинисане процедуре превенције и интервенције које су образовно-васпитне установе дужне да предузимају, као и одређене обавезе и улоге свих у образовно-васпитним установама у циљу превенције и заштите деце и ученика од насиља.

Заштитник грађана је формулисао сет препорука које ће бити достављене  Министарству просвете и науке и установама образовања и васпитања, а у којима је указао на неопходне практичне кораке које треба да предузму у оквиру својих овлашћења и надлежности у циљу превенције и заштите деце од сваког облика насиља, насиља у школама.

Презентацији је поред заштитника грађана Саше Јанковића и заменице заштитника грађана за права детета Тамаре Лукшић - Орландић и њихових сарадника, присуствовала и већина чланова Панела. Резултате истраживања представила је Снежана Нешић, координатор Панела младих саветника. Тиме је на свечани, али и продуктиван начин заокружен једногодишњи рад Панела младих саветника Заштитника грађана.