а

Колико су се школе потрудиле да информишу ученике о сопственим законским обавезама у превенцији и заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања,  формирању тимова за заштиту ученика од насиља и да ли су спроводиле неке од мера превенције и интервенције, били су основни циљеви недавно завршеног истраживања Одељења за права детета у Заштитнику грађана и Панела младих саветника који чини  30 ученика основних и средњих школа из Србије, старости 13 – 17 година.

Ово је била прва успешно завршена активност Панела младих саветника Заштитника грађана, у којој се на најбољи начин показала вредност партиципације деце у бављењу питањима која их се непосредно тичу.

Методологијом анонимне анкете чланови Панела младих саветника  анкетирали су 1054 ученика из 57 школа у Србији. Питања су се односила на учесталост насиља у школама, злостављању ученика, решавању конфликтних ситуација у школи и спремност школских тимова да реагују.

 

Презентација прелиминарних резултата истраживања одржана почетком почетком ове недеље у просторијама Заштитника грађана  упозорава да се насиље у школама не смањује и да


Оно што треба да забрине је да, према одговорима ученика, насиља међу ученицима има више у основним ( потврдно одговорило 88 одсто анкетираних) него у средњим школама где је на исто питање потврдно одговорило 66 посто ученика.  Стање је обрнуто када је у питању злостављање ученика од стране наставника: 60 одсто  анкетираних средњошколаца  сусрело са се овом  врстом насиља, док  88 одсто анкетираних  основаца тврди да се нису срели  са злостављањем наставника.школе  нису практично испуниле или примениле прописе (пре свега Протокол о заштити деце од насиља у институцијама образовања и одговарајући Правилник о поступању у случајевима насиља) о превенцији  и заштити децеи ученика од насиља нити су о њима информисале ученике.

Проценти су поприлично високи и кад је у питању неинформисаност ученика о обавезама школа за сузбијање и превенцију  насиља и упознавање ученика са могућностима и процедурама за сузбијање насиља међу ученицима.

Панелисти су говорили  о тешкоћама на које су наилазили приликом анкетирања од незаинтересованости младих људи до нерадог давања  информација од  стране наставника.

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић-Орландић чији је тим и организовао истраживање и обуку анкетара  младих панелиста,  нагласила је  да ће тим Заштитника грађана спровести контролни надзор у школама како би се утврдило колико и како школе испуњавају  утврђене обавезе. У случају пропуста Заштитник грађана ће надлежним органима упутити препоруку.