а

Заштитник грађана упутио је препоруку Центру за социјални рад  у К..., да, приликом одлучивања у поступку усвојења води рачуна да најбољи интереси детета буду одлучујући, а одлука Центра буде у складу са правом детета на правилан и целовит развој.