а

Градски центар за социјални рад, по приговору кориснице на рад стручног тима одељења Нови Београд, није спровео одговарајући – потпун и непристрасан поступак утврђивања основаности њене притужбе